W MOCY BOŻEGO DUCHAPotrzebujemy mocy Ducha Świętego


Pierwsza dekada czerwca powinna upłynąć nam pod znakiem działania Ducha Świętego. Najpierw, 2 czerwca, będziemy przeżywać 40. rocznicę wygłoszenia przez św. Jana Pawła II słynnego kazania, w którym wypowiedział On pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi!... Tej ziemi!”. Warto przypomnieć, że to wydarzenie odbyło się w sobotę, która była wigilią Zesłania Ducha Świętego.

Tydzień później, czyli 9 czerwca, przypada w tym roku uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Można więc powiedzieć, że od 2 do 9 czerwca powinniśmy zdobyć się na duchowy wysiłek, aby pogłębić nasze rozumienie roli Ducha Świętego zarówno w życiu wspólnoty Kościoła, jak również w życiu każdego ochrzczonego człowieka. Słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas Mszy św. na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 roku otworzyły serca milionów Polaków na działanie Ducha Świętego. Owocem tego było to, co nastąpiło w naszej Ojczyźnie kilkanaście miesięcy później. Powinno nam to uświadomić, że Duch Święty jest i dziś dla nas nadzieją, gdy wydaje nam się, że na naszych oczach ginie świat zbudowany na chrześcijańskich fundamentach. 40 lat temu chyba niewielu Polaków miało nadzieję, że coś zmieni się na lepsze w naszym kraju. A jednak Duch Święty zmienił duchowe oblicze Polski.

Obecnie jesteśmy w sytuacji, gdy wielu wiernych synów i córek Kościoła traci nadzieję, że jeszcze można zatrzymać niszczące działanie sił zła, które powodują odchodzenie od Kościoła wielu ludzi. Wydaje się, że znów jesteśmy w takim duchowym zamęcie, że jest uzasadnione wołanie o Zesłanie Ducha, który ma moc odnowić oblicze naszej Ojczyzny. Ale to nie wszystko. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to dobra okazja, aby wszyscy bierzmowani odkryli w sobie ogromny duchowy potencjał, który być może jeszcze nigdy nie był wykorzystany. Przecież jest niezaprzeczalną prawdą naszej wiary, że w czasie sakramentu bierzmowania otrzymujemy pełnię darów Ducha Świętego. Co więc należy robić, aby faktycznie Duch Święty w nas żył? Może my, duszpasterze, powinniśmy jeszcze mocniej mówić, że sakrament bierzmowania, podobnie jak i inne sakramenty, nie działa magicznie. Może powinniśmy z jeszcze większą mocą mówić, że współpraca z łaską Bożą wymaga wysiłku ze strony osoby bierzmowanej, nie tylko przed przyjęciem tego sakramentu, ale także po jego otrzymaniu, czego wyrazem jest przede wszystkim trwanie w łasce uświęcającej, umacnianej modlitwą, słowem Bożym oraz sakramentami Eucharystii i pokuty. Może też za mało mówi się, że skuteczność sakramentu bierzmowania pochodzi bezpośrednio od Boga, jednak jego owocność związana jest z ludzką dyspozycyjnością, kształtowaną duchem wiary. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to dobry moment, aby zapytać osobę, która doświadcza duchowej niemocy, czy uczyniła wszystko, co mogła, aby moc Boża objawiła się w jej życiu.  

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

 

Twoje konto

 

Przypomnienie hasła

Po wpisaniu adresu email i kodu zabezpieczającego, na wskazany email zostanie wysłane nowe hasło.

Przypomnij