JESTEŚCIE NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM


Zakorzenieni w Chrystusa i wbudowani w Niego umacniajcie się w wierze, zgodnie z tym, czegoście się nauczyli, i nieustannie składajcie dziękczynienie”.

To zdanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan może być dla nas, duszpasterzy, myślą przewodnią wszelkich duszpasterskich działań w listopadzie tego roku. Umacnianie naszych braci i sióstr w wierze oraz uczenie ich postawy dziękczynienia Bogu, to nasze zadanie. Aby jednakże innych umacniać w wierze, trzeba być samemu „zakorzenionym w Chrystusa”. Tylko wtedy, jako duszpasterze, będziemy skuteczni.

Uroczystość Wszystkich Świętych daje nam sposobność do przypomnienia naszym braciom i siostrom w parafii podstawowego powołania, jakim Stwórca obdarza każdego człowieka – powołania do świętości. W Księdze Kapłańskiej czytamy, że powiedział On do Mojżesza: „Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2). Dziś kieruje On do nas, kapłanów, te same słowa: „Mów do całej społeczności...”, a może jeszcze oczekuje od nas czegoś więcej: daj świadectwo swej wiary. Przecież to wezwanie ze Starego Testamentu nie przestaje być aktualne także w epoce Nowego Testamentu. Jezus Chrystus, nasz Pan i Nauczyciel, naucza: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). Powołanie do świętości nie jest więc jedynie zachętą. Powinniśmy to powołanie postrzegać jako niezbywalny wymóg bycia chrześcijaninem. Na tyle bowiem jesteśmy uczniami i kapłanami Chrystusa, na ile realizujemy w swoim życiu wezwanie do świętości. I o tym powinniśmy pamiętać najpierw w odniesieniu do siebie, a później w odniesieniu do tych, których mamy „umacniać w wierze”.

Św. Paweł w cytowanym zdaniu z Listu do Kolosan zachęca, abyśmy nieustannie składali Bogu dziękczynienie. To zrozumiałe, ponieważ ten, kto dziękuje, ma świadomość daru, jaki otrzymał. Jeśli więc za coś dziękujemy Bogu, to znaczy, że doceniamy dar, jaki od Niego otrzymaliśmy. W wymiarze indywidualnym każdy człowiek ma inne powody do dziękczynienia. Inaczej jest w wymiarze społecznym – dziękczynienie jest wyrazem zbiorowego odkrycia wspólnego daru. 11 listopada Roku Pańskiego 2018, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, Polacy powinni jednym głosem wdzięczności dziękować Bogu za niepodległość naszej Ojczyzny. Dla nas, ludzi wierzących, jest to nie tylko rocznica o charakterze patriotycznym, ale ma ona także wymiar religijny. W ten dzień nie możemy zapomnieć w modlitwie o tych, którzy złożyli na ołtarzu Ojczyzny swe życie i przelali krew, aby Polska po latach niewoli zmartwychwstała.

 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

 

Twoje konto

 

Przypomnienie hasła

Po wpisaniu adresu email i kodu zabezpieczającego, na wskazany email zostanie wysłane nowe hasło.

Przypomnij